0943 399 989


Đọc báo cùng Phân bón Điền Gia | Giá phân bón hôm nay 3/10: Thị trường ổn định

Ngày đăng: 03/10/2022 02:52 PM

   

   

  Thị trường phân bón tuần đầu tháng 10 diễn biến như thế nào?

  Phân Urê

  Cà Mau: 820.000 - 850.000 đồng/bao

  Phú Mỹ:790.00 - 840.000 đồng/bao

  Bình Điền:800.000 -850.000 đồng/bao

  Urê Hà Bắc:780.000 – 850.000 đồng/bao

  Urê Indo hạt đục:750.000 - 800.000 đồng/bao

  Urê Malay hạt đục: 750.000 - 800.000 đồng/bao

  Urê Brunei hạt đục: 750.000 - 800.000 đồng/bao

  Phân DPA

  Hồng Hà: 1.420.000 - 1.480.000 đồng/bao

  Đình Vũ: 1.150.000 - 1.250.000 đồng/bao

  Đức Giang: 1.100.000 - 1.190.000 đồng/bao

  Philippines: 1.250.000 - 1.350.000 đồng/bao

  DAP Nga đen 64%:1.450.000 - 1.550.000 đồng/bao

  Phân Kali Miếng

  Cà Mau: 980.000 – 1.050.000 đồng/bao

  Phú Mỹ: 980.000 – 1.040.000 đồng/bao

  Con Cò: 990.000 – 1.050.000 đồng/bao

  Canada: 990.000 – 1.080.000 đồng/bao

  Phân NPK 16-16-8

  Bình Điền: 790.000 – 840.000 đồng/bao

  Cà Mau: 800.000 - 860.000 đồng/bao

  Phú Mỹ: 790.000 – 850.000 đồng/bao

  Hàn Quốc 16-16-8+9s: 800.000 – 850.000 đồng/bao

  16-16-8+TE Việt Nhật: 920.000 – 970.000 đồng/bao

  Phân NPK 20-20-15

  Ba Con Cò: 1.195.000 – 1.240.000 đồng/bao

  Bình Điền: 1.000.000 – 1.050.000 đồng/bao

  Song Gianh: 1.050.000 – 1.100.000 đồng/bao

  Phân NPK 20-20-15-TE

  Bình Điền: 1.050.000 - 1.100.000 đồng/bao

  Phân Lân

  Lân Long Thành: 220.000 – 280.000 đồng/bao

  Lân Vân Điền: 250.000- 290.000 đồng/ bao

  * Giá tham khảo cho mỗi bao 50kg

  (Theo petrotimes.vn)

  Mời xem thêm

  ĐỌC BÁO CÙNG PHÂN BÓN ĐIỀN GIA | XUẤT KHẨU PHÂN BÓN SANG HÀN QUỐC TĂNG 427% VỀ LƯỢNG

  ĐỌC BÁO CÙNG PHÂN BÓN ĐIỀN GIA | GIÁ PHÂN BÓN DỰ ĐOÁN TĂNG MẠNH VÀO CUỐI NĂM 2022

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Hotline
  Hotline